WARSZAWA: Warsztaty Harmonizacja Kwantowa – Metoda Dwupunktu M3P

Baner na Warszawę (blank) 5

Zapraszam do Warszawy na 2-dniowe weekendowe przekrojowe warsztaty z kwantowych metod wielopoziomowego uzdrawiania, transformacji i kreacji rzeczywistości (10-11 marca 2018), które w połączeniu dają wiedzę na temat dwóch najważniejszych metod kwantowych. Zajęcia w sobotę opierają się m.in. na doświadczeniach dr Franka Kinslowa i uzyskiwaniu stanu Czystej Świadomości, zaś w niedzielę powiązane są z pracą w Matrycy Kwantowej, a także nawiązują do doświadczeń dr Richarda Bartletta.
Program warsztatów przedstawiony jest poniżej.

Warsztaty obejmują dwie najważniejsze w systemach kwantowych metody:

Dzień 1: Harmonizacja Kwantowa (praca z Czystą Świadomością oraz na bazie doświadczeń S.K. dr Franka Kinslowa)

Dzień 2: Dwupunkt wg zasad Matrycy Kwantowej (praca z kwantowymi polami energoinformacyjnymi oraz na bazie doświadczeń M.E. dr Richarda Bartletta).

Na czym polegają tzw. metody kwantowe?
Wszyscy żyjemy w polu energoinformacyjnym (kwantowym) „zawieszonym” w Czystej Świadomości i zawierającym wszystkie możliwe rozwiązania dotyczące praktycznie każdej dziedziny naszego życia.
My również jesteśmy nieodłączną częścią tego pola.
Absolutnie wszystko we Wszechświecie to energia, światło, informacja – zarówno nasz stan zdrowia, emocji jak i nasza przeszłość, przyszłość, relacje, dobrostan, to jak żyjemy, kim jesteśmy i kim możemy być.
Dzięki umiejętnie stosowanym metodom komunikacji z Czystą Świadomością i pracy z polami energoinformacyjnymi, z wykorzystaniem efektu obserwatora znanego z fizyki kwantowej, dzięki prostym ćwiczeniom praktycznie każdy z nas może uruchomić w sobie ukryty potencjał wpływania na otaczającą nas rzeczywistość.

HARMONIZACJA KWANTOWA
10 marca 2018 (sobota), godz.: 9:00-16:00

Proszę o przybycie najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

Dzień 1 – PROGRAM ZAJĘĆ
– energetyczna budowa Wszechświata wg dr Franka Kinslowa
– punkt świadomości
– ćwiczenia w skupianiu świadomości (codzienne ćwiczenia praktyczne)
– efekt zastosowania skupienia świadomości z użyciem dłoni i palców
– synchronizacja półkul mózgowych (odczuwanie punktów)
– zastosowanie muzyki synchronizacyjnej Hemi-Sync®
– zastosowanie dźwięków Theta do ćwiczeń i praktyki
– technika uwolnienia od myśli (przebywania w przestrzeni pomiędzy myślami)
– technika skupienia świadomości na myśli przestrzennej
– Medytacja „Galaktyczny Lot” – poszerzenie świadomości
– codzienne utrzymanie stanu Czystej Świadomości (czynności domowe, spacer, taniec itd.)
– triangulacja ogólna dla siebie
– ćwiczenia przypominające
– triangulacja (powtórzenie)
– optymalna harmonizacja ogólna
– system stopniowania dolegliwości i stanów
– harmonizacja dla siebie i innych
– wydłużona harmonizacja
– harmonizacja na odległość
– rola intencji w procesie kwantowym
– harmonizacja z intencją
– technika pracy w grupie
– zastosowanie dla zdrowia, stanów emocjonalnych, sytuacji życiowych, emocji, przekonań
– harmonizacja w przyszłość (programowanie, prysznic HK)
– medytacja z naturą w stanie Czystej Świadomości (informacje)
– bezpieczeństwo i etyka

METODA DWUPUNKTU M3P
Poziom 1
11 marca 2018 (niedziela), godz.: 9:00-16:00

Dzień 2 – PROGRAM ZAJĘĆ
– Doświadczenie Younga
– Pola morficzne wg Ruperta Sheldrake
– Geneza metod kwantowych (dr Frank Kinslow i dr Richard Bartlett)
– 21 częstotliwości Bartletta i różowa sfera ochronna
– potoki wstępujące i zstępujące jako podstawa istnienia oraz łączności z polem Ziemi i Wszechświata
– stan czystej świadomości (wykorzystanie doświadczeń z Harmonizacji Kwantowej)
– pole serca jako łącznik z polami energoinformacyjnymi:
– rola intencji w procesie kwantowym
– technika triangulacji, wykonanie M3P
– technika transformacji rzeczywistości (zmiana stanu obecnego na stan wyboru)
– technika akceptacji zmian
– technika porównania potencjałów (moduł matrycowy)
– pytania otwarte w procesie M3P
– technika pracy z polami morficznymi (odłączanie pól hamujących, przyłączanie pól wspierających)
– uwolnienie od emocji, blokad, programów, przekonań (releasing)
– technika pracy na linii czasu (usuwanie blokad z przeszłości)
– technika „podróż w przyszłość”
– inne techniki wg Matrycy Kwantowej (dodatkowo poza programem warsztatów, w zależności od dostępnego czasu)
– stosowanie dla siebie, dla innych, na odległość
– bezpieczeństwo i etyka

Przydatne może być zabranie ze sobą koca ewentualnie maty do jogi / karimaty (w szczególności dotyczy osób mocno reagujących na procesy energetyczne).

Informacje i zapisy:

pawel.lyszczyk@gmail.com
Tel. +48 605 081 489

Koszt udziału w wys. 550 zł obejmuje:

– Pakiet dwudniowy (sobota i niedziela) obejmujący obie najważniejsze metody kwantowe, Harmonizacja Kwantowa i Dwupunkt Matrycowy
– Materiały szkoleniowe tj. program zajęć HK (dzień pierwszy) oraz kolorowy skrypt Dwupunkt M3P z pełnym opisem ćwiczeń (dzień drugi)
– Certyfikat udziału w warsztacie

Potwierdzenie udziału w wydarzeniu wyłącznie na Facebooku NIE GWARANTUJE rezerwacji miejsca.

Gwarancją udziału w warsztacie jest zarezerwowanie miejsca drogą mailową i wpłata zadatku w wysokości 100 zł do dnia 7 MARCA 2018 na konto nr:

34 1140 2004 0000 3302 4854 3189

W tytule przelewu proszę wpisać: „WARSZTATY WARSZAWA 10-11 MARCA 2018. IMIĘ, NAZWISKO” (bardzo proszę podać imię i nazwisko, które ma być wpisane na certyfikacie).

Ilość miejsc ograniczona. O udziale w warsztacie decyduje kolejność oficjalnego dokonania rezerwacji.
Maksymalna ilość osób: 20.
Osoby, które wpłacą zadatek w momencie przekroczenia ilości uczestników otrzymają jej zwrot na konto, co stanowić będzie również informację, że udział w warsztacie w tym terminie nie jest możliwy.

Pozostałą część należności należy wpłacić w gotówce przed rozpoczęciem zajęć.
Faktury wystawiane są po podaniu danych.

W przypadkach indywidualnych proszę o kontakt telefoniczny.

Wszelkie informacje o ewentualnych zmianach dotyczących ww. warsztatów będą zamieszczane w formie postów pod wydarzeniem opublikowanym na Facebook’u.
W czasie zajęć przewidziane są krótkie przerwy oraz jedna duża przerwa na lunch (lunch w własnym zakresie).

W przypadku liczby osób niewystarczającej do właściwego przeprowadzenia zajęć organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów i zwrotu wpłaconego zadatku. W razie rezygnacji uczestnika z zajęć wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. W przypadku odwołania zajęć przez organizatora zwracana jest wyłącznie kwota wpłaconego zadatku.

LOKALIZACJA:

FZZ „METALOWCY”
ul. Długa 29
00-238 Warszawa
SALA 116

Informacje o prowadzącym:
Paweł Łyszczyk
Certyfikowany praktyk i nauczyciel metod i terapii kwantowych, absolwent szkoleń u ich światowych prekursorów i twórców, dr Franka Kinslowa w zakresie Synchronizacji Kwantowej oraz dr Richarda Bartletta w zakresie metody Matrycy Energetycznej, w tym Metody Dwupunktowej. Od roku 2017 wykładowca metod kwantowych w Studium Medycyny Naturalnej przy Pomorskim Towarzystwie Psychotronicznym w Szczecinie oraz w Studium Doradców Duchowych przy Instytucie Metamorfozy w Szczecinie. Praktyk Reiki, Theta Healing oraz R.E.S.E.T.® i Dorn-Breuss, manualno-energetycznych metod pracy z ciałem i emocjami.

Telefon: +48 605 081 489
pawel.lyszczyk@gmail.com

FB: https://www.facebook.com/pawellyszczyk
FB: https://www.facebook.com/harmonizacjakwantowa
Grupa dyskusyjna FB: https://www.facebook.com/groups/harmonizacjakwantowa
Informacje o prowadzącym:
www.harmonizacjakwantowa.pl

______________
Nota informacyjna:
Warsztaty systemów kwantowej transformacji mają wyłącznie charakter informacyjno-rozwojowy i w żaden sposób nie zastępują oficjalnych systemów medycznych, leczenia ani diagnozy medycznej. Nie są one również obietnicą rozwiązania problemów osobistych, jakichkolwiek innych czy wyzdrowienia. Sposób i skutki wykorzystania informacji uzyskanych podczas warsztatów stanowią wyłączną odpowiedzialność uczestnika. Schizofrenia i inne zdiagnozowane przez lekarza oficjalnej medycyny zaburzenia psychiczne mogą stanowić przeciwwskazania do uczestnictwa w warsztacie.

Reklama