Moduły Richarda Bartletta do korekty zaburzeń informacyjnych wzorców ciała

Każdy, kto zna Richarda Bartletta wie, że jest on twórcą wyjątkowych „konstrukcji” w matrycy energetycznej.
Wśród nich znajdują się gotowe moduły służące określonym celom, inaczej mówiąc utworzył on w polu informacyjnym gotowe wzorce stosowane w przypadku konkretnych działań.
Posiadają one swoje przypisane nazwy i odwzorowanie graficzne zbliżone w kształcie do fraktali, a łączące z pakietem informacji w matrycy.
Moduły ty służą do oczyszczenia i transformowania głęboko ukrytych zaburzeń i wzorców energetycznych powodujących problematyczne objawy w ciele i emocjach.
Dzięki pracy z klientem ciało może samo dokonać korekt zaburzeń, przy czym nie ma tu włączania się oceniającego działania umysłu. Dodatkowo, korygowane są wzorce informacyjne biopola – jest ono oczyszczane i normalizowane.
Przechwytywanie
Jak wygląda sesja korekty wzorców informacyjnych u klienta?
Nie jest ona w niczym zbliżona do typowych, powszechnie stosowanych sesji synchronizacji kwantowej czy dwupunktu.
Przeprowadzana jest ona w pozycji leżącej, czyli bardzo komfortowej dla osoby przyjmującej.IMG_1718
Już w początkowej fazie zabiegu odczuwana jest głęboka błogość i odprężenie.
Wykonywane jest tym czasie doładowanie zaawansowanych modułów w określonych miejscach ciała. W początkowym etapie pole informacyjne osoby oczyszczane jest z zakłóceń powodowanych przez smog elektromagnetyczny. W dalszej części ma również miejsce identyfikacja poszczególnych kręgów kręgosłupa – elementów do korekty na poziomie informacyjnym – ponieważ stan każdego kręgu odpowiada za kondycję i stan poszczególnych narządów. Korekta i normalizacja wzorców mentalnych, duchowych i fizyczycznych stanowi jeden z etapów procesu. Stan każdego kręgu odzwierciedlając zmiany w narządach sygnalizuje, iż znacznie wcześniej zmiany te nastąpiły w naszym polu informacyjnym. Celem zabiegu jest przywrócenie jak najlepszego stanu na wielu płaszczyznach.
Czas jednej sesji wynosi ok. 25 minut. Istnieje również możliwość przeprowadzenia na odległość.

Kontakt (klik).

Reklama

Pytania otwarte do Pola

3d white people lying on a question mark

Jedną z ciekawszych i łatwych w stosowaniu technik kwantowych dostępnych praktycznie każdemu jest zadawanie tzw. pytań otwartych do pola energoinformacyjnego. Przed zadawaniem takich pytań warto jednak świadome aktywować nasze pole serca, które stanowi łącznik z tymi polami. Tę prostą czynność przedstawiłem na filmie, który można znaleźć na Youtube na kanale Harmonizacja Kwantowa (klik).

Czym są pytania otwarte i jak zadajemy?
Są to pytania, które dotyczą interesujących nas kwestii, a na które nie odpowiadamy i niejako „tylko rzucamy je w pole”, z którego po pewnym czasie może przyjść do nas optymalne rozwiązanie.

Przykładowe pytania otwarte wysyłane do pola energoinformacyjnego mogą brzmieć następująco:
– Jakby to było, gdyby … (moje zdrowie było optymalne)?
– Kto mógłby się pojawić w moim życiu, abym … (mogła zbudować dom)?
– Jakbym się czuła, gdybym … (poznała optymalnego dla mnie partnera)?
– Co jeszcze lepszego może się wydarzyć?
– Jak może być jeszcze lepiej?

Po zadaniu tych pytań pozostawiamy je otwarte – czyli nie szukamy ani nie udzielamy sami odpowiedzi – aby jej udzieleniem zajął się Wszechświat (Bóg, Najwyższe Źródło, Pole etc.), a my pozostajemy jedynie obserwatorem rzeczywistości. Odpowiedzi i rozwiązania, które otrzymamy od Wszechświata mogą być naprawdę niezwykłą niespodzianką. Szczególnie ostatnie dwa pytania warto zadawać jak najczęściej, bez względu na to, w jakim nastroju czy sytuacji obecnie się znajdujemy. Zmiana może niejednokrotnie zamanifestować się natychmiastowo.

Obecny czas ogromnych zmian energetycznych Wszechświata i wzrost naszego potencjału sprawia, że każdy z nas ma możliwość świadomego wpływania na swoje życie i jego kreowania już na poziomie energoinformacyjnym.